אפיק למסלקה

הגופים המוסדיים (קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח חיים) מחוייבים לבצע שורה של פעולות באמצעות המסלקה בהתאם להנחיות חוזר גופים מוסדיים (2013-9-18) חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

 

כדי לקיים את הוראות החוזר על הגופים המוסדיים להתחבר למסלקה ולקיים את הדרישות הטכנולוגיות, ממשקי התקשורת ואבטחת המידע.


"אפיק למסלקה" הוא מוצר חדש, פרי פיתוח עצמי המאפשר לגוף המוסדי לקיים את חובותיו כלפי המסלקה הפנסיונית בכל הקשור בקבלת בקשה למידע (ממשק "אירועים") מהמסלקה, בדיקה ועיבוד הבקשה והחזרת ממשק האחזקות ו/או היזון חוזר. התהליך כולו מתבצע באופן ממוחשב ולפיכך חוסך לגוף המוסדי את הצורך לפתח/לרכוש מערכות נוספות או לטפל בכך באופן ידני.


תיאור המוצר
המוצר הוא "תוסף" למערכת ה"דוסי" המהווה חלק אינטגראלי ממנה ומשתמש באותו בסיס הנתונים.


להלן סדר הפעולות והרכיבים שמקיימים את הדו-שיח עם המסלקה:
• יחידת "פטרול" - סוקרת באופן תדיר (24 שעות ביממה) את ה"כספת" ומתריעה כאשר מגיע "קובץ אירועים" (רשימת בקשות למידע) מהמסלקה. ככל שמגיע קובץ כאמור, מופעלת תוכנית "Dosi service" כדי לתת מענה ראשוני למסלקה בטווח זמן של עד 3 שעות.


• תוכנית "Dosi service" - מייבאת את "קובץ האירועים" לסביבת העבודה; מבצעת בדיקות טכניות לוגיות לוידוא תקינות ומחזירה קובץ היזון חוזר "טכני" עבור כל הבקשות המופיעות בקובץ האירועים לרבות אישור תקינות וקליטה - לרשומות שנמצאו כבקשות תקינות ו/או הודעת שגיאה - לרשומות שנמצאו כשגויות.
זאת ועוד, התוכנית אחראית להפעיל את "הדוסי" כדי לייצר את קובץ האחזקות עבור עמיתים קיימים המופיעים ברשימה ואשר לגביהם נשלחה בקשת מידע תקינה.


• מערכת ה"דוסי" - מחוללת את ממשק האחזקות לגבי הבקשות התקינות ורושמת בבסיס הנתונים סטאטוס לכל אחת מהרשומות (התקינות והשגויות). קובץ האחזקות שהופק ו/או קובץ "היזון חוזר תוכן" - עבור עמיתים שלא נמצאו או עמיתים שנמצאו אך לגבם קיימות שגיאות, מועברים ל"כספת" המסלקה.

 

שלוש היחידות שעובדות כמקשה אחת מאפשרות כאמור את האינטראקציה השוטפת עם המסלקה.

עמוד הבית         אודות         השירותים שלנו         יש לי שאלה         דרושים         צור קשר