המערכות הממוכנות

"דוסי" מערכת ממוחשבת לניהול קופות גמל

"דוסי" הינה מערכת ממוחשבת הכוללת בתוכה את כל הניהול החשבונאי והאדמיניסטרטיבי של קופות גמל.

 

מערכת זו משרתת מגוון של קופות גמל, קרנות השתלמות קופות מרכזיות לפיצויים וקרנות פנסיה.

 

"דוסי" מהווה כלי ייחודי בידי המשתמש המאפשר לו לקבל את מירב האינפורמציה הרלוונטית מהפעילות שבוצעה בקופות שבניהולו. אינפורמציה זו יכולה להיות ברמת העמית הבודד, המעבידים וסך כל חשבונות העמיתים. כן ניתן לקבל אינפורמציה ברמת ההשקעה הבודדת, בתיק השקעות ספציפי ובמכלול תיקי ההשקעות.

 

ממאפייני המערכת

"דוסי" הינה מערכת חדישה, חדשנית ומתחדשת הנותנת תשובות למשתמש במישורי טיפול שונים וחוסכת לו מספר "כאבי ראש" לא קטנים.

 

"דוסי"  מורכבת משלושה מערכי משנה והם:

1. מערך עמיתים.

2. מערך השקעות, ניירות ערך.

3. מערך הנהלת חשבונות.

 

"דוסי" על כל שלושת מרכיביה מתנהלת על גבי מחשבי PC ברשתות תקשורת, ניהול זה מביא לכך שכל משתמשי "דוסי", הנהלה, פקידות, הנהלת חשבונות וקלדנות יכולים בו זמנית, בזמן אמיתי, להקליד פעולות, לעדכן פרמטרים, להקרין אינפורמציות למסך ולהדפיס דו"חות.

המערכת יודעת לנהל קופות מסלולים וקופות IRA, פתיחת מסלול ו/או קופה הוא תהליך פשוט, מהיר וזמין.

"דוסי" עונה על כל הוראות החוק בעניין עקרונות שיערוך נכסים, חלוקת רווחים לעמיתים, דיווחים לרשויות ודיווח לעמיתים.

"דוסי" מעמידה לרשות המשתמש את מירב האינפורמציה הניהולית הנדרשת לניהול השוטף של הקופות.

המערכת מתאפיינת במודולריות ודינמיות רבה כך שדרישות שוטפות לשינויי תוכנה ניתנים לביצוע בלוחות זמנים קצרים ביותר.

למערכת תאימות מלאה עם אקסל ומאפשרת להוריד נתונים ודוחות מובנים לגיליון הנתונים ללא צורך בממשקים ובתרגומים.  

 

עיקרי מרכיבי מערכי המשנה

מערך ניהול עמיתים וחשבונות כולל:

1. פתיחה ועידכון חשבון, ידנית או ממדיה מגנטית.

2. ניהול קופה/גזברות הכוללת הפקת קבלות לעמיתים, שוברי הפקדות ומעקב יתרות בקופה.

3. גביה באמצעות מס"ב, הוראות קבע.

4. מערכת תשלומי וניכויי מס לעמיתים, הכולל תשלומים באמצעות מס"ב.

5. קליטת רשימות מעבידים ממדיה מגנטית או בהקלדה ידנית חכמה.

6. חלוקת רווחים יומית.

7. שאילתה הכוללת תנועות ויתרות מחושבות לכל יום מבוקש.

8. דו"חות בקרה למיניהן.

9. הפקה לאקסל של מירב המידע האגור בבסיס הנתונים.

10. ניהול הלוואות לעמיתים, צמודות מדד, לא צמודות וצמודות פריים, כולל הלוואות עם "גרייס" והלוואות "בלון".

11. הודעה תקופתית לעמית בהדפסה מקומית או בהפקת קובץ לבית דפוס.

12. ניהול חשבונות עמיתים ע"פ הגדרות רפורמת המס וחוקי השנים השונים.

13. מערכת ניהול ותגמול סוכנים ואנשי מכירות.

14. מעקב העברות בין קופות, על פי תקנות הניוד החדשות, הכולל מעקב אחרי לוחות הזמנים המוכתבים ע"י התקנה והחוזר, קביעת ה"מועד הקובע" על-פי ההפקדה הראשונה, הוצאת התראות לקופה על אירועים ומועדים שהגיע זמנם, כולל משלוחי מכתבים הן לקופות והן לעמיתים והכל בהתאם להוראות האוצר.

 

מערך השקעות, ניירות ערך כולל:

1. פתיחת נייר ערך עם כל הקודים הנדרשים לחישובים ולדו"חות השונים.

2. קליטת תנועות ני"ע ידנית וממדיה מגנטית.

3. קליטת שערי בורסה ידנית וממדיה מגנטית.

4. שיערוך ההשקעות בכל יום.

5. דו"ח בקרת תשואה יומית.

6. הפקת דו"חות לרשויות, להנהלה ולמנהלי ההשקעות.

 

מערך הנהלת החשבונות כולל:

1. פתיחת כרטיסים כולל קודי מיון.

2. קליטת תנועות, פקודות יומן, כל הפעולות שנקלטו בכל אחד מהמערכים השונים יזרמו אוטומטית להנהלת חשבונות, כך שאין שום קליטה ו/או הקלדה כפולה של פעולה, כל פעולה נקלטת פעם אחת בלבד, במערך המתאים לה, ותועבר בהמשך להנהלת חשבונות אוטומטית.

3. ניהול כרטסת הנהלת חשבונות, במיונים שונים.

4. הפקת מאזני בוחן לתאריכים שונים ושוטף.

5. קישוריות מלאה למערך עמיתים ומערך ההשקעות.

6. דו"חות בקרת השקעות, בהתאם לתקנות מס הכנסה. 

 

דוחות

המערכת כוללת מחולל דוחות שבאמצעותו ניתן להפיק עשרות רבות של דוחות בחתכים שונים.

את הדוחות ניתן להציג על המסך, להדפיס, להוריד כקבצים ולהתממשק למערכות שונות.

הדוחות משרתים את הנהלת החברה, עובדי התפעול, מערך הכספים, מערך השיווק, סוכני ומשווקי החברה, עמיתים ומעסיקים, רשויות הפיקוח (אגף שוק ההון, מס הכנסה, מנהל מאגרי מידע, הרשות לאיסור הלבנת הון ועוד).

הדוחות ניתנים להפקה על ידי המשתמש וחלקם מופקים על ידנו לצורך דיווח (יומי, חודשי, רבעוני, שנתי).

 

רגולציה

לרגולציה יש השפעה מהותית על עסקי קופות הגמל ובשנים האחרונות הרפורמות והשינויים שנעשו הגבירו את הצורך לתת מענה מהיר, מקצועי ומדוייק, בין היתר, על ידי מערכות התפעול.

הרפורמות המרכזיות כמו "רפורמת בכר", רפורמת המוצרים, רפורמת הניוד, רפורמת מסלולי ההשקעה ואיחוד קופות ועל כך יש להוסיף מגוון של שינויים נוספים, הוטמעו באופן מלא במערכת ה"דוסי", כך שלקוחות שלנו נהנו ונהנים ממערכות מעודכנות, אמינות ומדויקות.

 

ממשקים

מערכת ה"דוסי" מותאמת להתממשקות למערכות אחרות כמו למשל ל-CRM "גולדמיין" או "גולד פלוס", מערכת "דנ-אל", מערכות "ירוקות" של חברות הביטוח, SAP, אתרי אינטרנט (ממשק XML), מס"ב ומערכות הבנקים.

 

אבטחת מידע

המערכות שלנו עומדות בדרישות הרגולציה הרלוונטית בתחום אבטחת המידע.

אנו מנהלים הרשאות ברמות שונות: כתיבה, קריאה עדכון וכד'. יש לנו יכולת מידור בין משתמשים ברמות הרשאה שונות.

אנו מבצעים זיהוי משתמש בצורה חד-חד ערכית ואוכפים מדיניות סיסמאות, כל זאת באמצעות ACTIVE DIRECTORY.

במערכות שלנו פועל העיקרון של יישום ההרשאה המינימאלית, דהיינו, כל משתמש מוגדר על פי רמת ההרשאות המינימאלית הנחוצה לו לצורך עבודתו, לרבות משתמשי קצה, משתמשים אפליקטיביים, משתמשי בסיס נתונים וכדומה. יש לנו אפשרות ליישם תקשורת מוצפנת, כולל אפשרות לקישור מרוחק באמצעות VPN (רשת פרטית מדומה).

 

עמוד הבית         אודות         השירותים שלנו         יש לי שאלה         דרושים         צור קשר