מערכת חשבונאית

מערכת ה"דוסי" פותחה באמצעות כלי פתוח תוכנה וניהול מסדי נתונים סטנדרטיים ומקובלים.

 

המערכת מתבססת על בסיס נתונים אחד שבו נרשמות כל הפעולות שמבוצעות במערכת.

 

ה"דוסי" מחולקת ל-3 מערכי משנה: ניהול זכויות העמיתים, ניהול ושערוך נכסים ותת מערכת הנהלת חשבונות.

 

מערך זכויות העמיתים תומך בכל הפעולות הנדרשות לניהול ספר העמיתים. התמיכה כוללת פעולות רישומיות בסיסיות ופעולות חישוביות מורכבות. הפעילויות בצד העמיתים כוללות: פעולות רישומיות של הפקדות, העברות, החזרים ומשיכות, חלוקת רווחים יומית/חודשית, חישוב דמי ניהול ברמה יומית/חודשית, פתיחת הלוואות, ניהול הגביה, חישובי ריבית ושווי הוגן להלוואות והפקת דוחות ברמות של עמית, מעסיק וקופה. במסגרת הפעילות בצד העמיתים המשתמשים נעזרים במודולים נוספים להשלמת המידע ולקליטתו בצורה שלמה ומדויקת. המודולים הם:
 

• יצירת קבצים ליצוא או קליטת קבצים המועברים למערכת ה"דוסי" באמצעות מערכת סליקה בנקאית (מס"ב).
 

• הקבצים נשלחים באמצעות כספת להעברת קבצים בצורה מאובטחת, ונקלטים  במערכת ה"דוסי" ביישום מיוחד שפותח לקליטת קבצים מסוג זה.
 

• קליטת קבצים ממעסיקים המפרטים העברות כספיות שהם מבצעים כהפקדות לחשבונות עמיתים שהם עובדיהם או קופות פיצויים על שם המעסיק.

 

מערך ניהול ושיערוך נכסים תומך בכל הפעולות הרישומיות הנדרשות לצורך חישוב שווי נכסים ותשואה יומית. המערך מפיק את כל הדוחות הנדרשים בהתאם להוראות הרגולציה.

 

תת מערכת הנהלת החשבונות וניהול ספר ראשי – מאגדת לתוכה את פעילויות הספרים המשניים של תחום העמיתים ותחום ההשקעות בניירות ערך. הזנת הנתונים מתוך מערכות המשנה נעשית באופן מערכתי באמצעות יצירה אוטומטית של פקודות יומן המבוססות על נתוני מערכות אלו ורישומן במערכת הספר הראשי. פקודות היומן יכול שתהיינה מרוכזות או מפורטות. יצירת פקודות אלו נעשית בצורה אוטומטית בעת ביצוע הליך של סגירת תקופה (בדרך כלל חודש) בספרי העזר.

 

עמוד הבית         אודות         השירותים שלנו         יש לי שאלה         דרושים         צור קשר