שירות יסודי לגוף המוסדי

כל חברה שמכבדת את לקוחותיה תשאף להעניק להם שירות יסודי ומקצועי.

אבל מה עושה את ההבדל בין שירות יסודי לשירות שאינו כזה? מדוע בקבוצת "דב סיני" מופיעה המילה "יסודי" בסלוגן של החברה? למה היה חשוב לנו לציין זאת?

 

אנחנו חותרים למצוינות ושמים דגש על השירות היסודי.

 

השילוב של עובדי הקבוצה שיושבים בדרך כלל במשרדי הלקוח, יחד עם המערכות הממוכנות שאנו מפתחים עבור הלקוחות, מאפשרים לנו להתגבר על מכשולים וזאת הואיל ולא הכול ניתן ליישם/לבצע באמצעות מערכות ממוכנות ותמיד יש צורך בתוספת מגע יד אדם.

הלקוחות שלנו נהנים מהפריווילגיה שלא לעשות את מה שאנחנו התחייבנו לעשות בגלל המודל המשולב על פיו אנחנו עובדים.

 

אם כך הם פני הדברים הרי שאנו מעניק שירות יסודי לגוף המוסדי ואף מוכנים לחתום על כך.

אצלנו לא תמצאו לקוחות המשלמים דמי תפעול ומקבלים פחות ופחות שירותים לאורך השנים.

אצלנו גם לא נדרש לרכוש מערכות משלימות או לשלם על פיתוחי רגולציה, הכל כלול!

 

אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר לא ממש סומך על מיקור חוץ - באוגוסט 2009 פרסם הממונה חוזר בעניין מערך התפעול והבקרה בתחום ההשקעות של גוף מוסדי. מטרת החוזר להבטיח קיומה של תשתית ארגונית לתפעול נכסי ההשקעה של גופים מוסדיים ובקרה על ניהולם, תוך הגדרת פעילויות חובה ותחומי אחריות והפרדה מבנית שעניינה מניעת ניגודי עניינים. החוזר חידד את העובדה שגוף מוסדי אשר מקבל שירותי תפעול על ידי גורם חיצוני (למשל בנק) חייב להקים/להחזיק מערכת "צל" אשר תאפשר לו, בכל עת, גישה ישירה לנתוני כלל נכסיו ותאפשר לו לבקר ולנטר פעולות שבוצעו בנכסים ואת מהימנות הנתונים, ובכלל זה נתוני דוחות ודיווחים.

 

בנוסף לכך, בתאריך 6 באוגוסט 2013 פרסם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון טיוטת חוזר בנושא "אספקת שירותי תפעול אחורי ושירותי תפעול קדמי" ושם נכתב בין היתר שתאגיד בנקאי שכבר מעניק שירותי תפעול לגוף מוסדי יוכל להמשיך במתן השירותים עד לתאריך 31/12/2020 .

 

אז מה התוצאה?

הגוף המוסדי מתפעל אצל הבנק ומשלם על כך דמי תפעול בשיעור שנתי של עד 0.1% מיתרת הנכסים ויחד עם זאת הוא חייב להחזיק מערכת "צל" וצוות עובדים כדי שיבצע את הבקרות הרלוונטיות על מה שביצע הבנק המתפעל - כפל תשלום!

 

ומה קורה בקבוצת "דב סיני"?

אנו מעניקים שירות יסודי ומקיף:

אשר לא מצריך מהגופים המוסדיים לשלם פעמיים על אותו שירות;

שמייתר את הצורך להחזיק בצוותים נוספים על אלה שאנו מספקים;

לא נחוץ לבצע התאמות במערכות בגלל שהוראות הרגולציה השתנו;

וממש לא נדרש לרכוש מערכות משלימות כי אנו נותנים את כול הנדרש לתפעול במערכת אחת - מערכת ה"דוסי".

לכן אנו יכולים להגיד בלב שלם שאנו מעניקים שירות יסודי לגוף המוסדי.

 

איך אפשר לבדוק שזו לא רק סיסמא?

1. ניפגש ונציג לכם את המערכות ואת מכלול השירותים שיתאימו לכם ("תפירת חליפת שירותים");

2. נשמח שתדברו עם לקוחותינו ותתרשמו בעצמכם;

3. נוכל להעמיד לרשותכם את המערכות לתקופת ניסיון, עם צוות עובדים והדרכות;

4. הדברים יוגדרו בחוזה ההתקשרות בינינו. 

עמוד הבית         אודות         השירותים שלנו         יש לי שאלה         דרושים         צור קשר